Mục tiêu và tôn chỉ hoạt động

MỤC TIÊU VÀ TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY NEO DORIC VIỆT NAM
 
Mục tiêu và tôn chỉ hoạt động của Chi nhánh Công ty Neo Doric Việt Nam là cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chuyên nghiệp đạt trình độ Quốc Tế. Vì vậy, CHI NHÁNH CÔNG TY NEO DORIC VIỆT NAM luôn đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng các dịch vụ của mình, thông qua việc xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát chất lượng chặt chẽ, thường xuyên tổ chức các khóa học nâng cao trình độ cho đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, kỹ thuật viên,  Chi nhánh Công ty Neo Doric Việt Nam với hơn 30 kiến trúc sư – Kỹ sư và các nhân viên Kỹ thuật chuyên nghiệp được đào tạo chuyên môn cao đã và đang là cộng sự đắc lực cho các nhà đầu tư trong hàng loạt các công việc ở tất cả các dạng của dự án đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và dịch vụ hỗ trợ quản lý đầu tư.

Kinh nghiệm và trình độ của nhân viên chúng tôi trong việc áp dụng những kỹ năng chuyên nghiệp, khoa học kỹ thuật, những phần mềm tiên tiến được thể hiện trong tất cả các công việc đã hoàn thành, chính vì vậy CHI NHÁNH CÔNG TY NEO DORIC VIỆT NAM đảm bảo cung cấp cho khách hàng những giải pháp kỹ thuật tổng thể có chất lượng cao để giải quyết những vấn đề nảy sinh của khách hàng một cách nhanh chóng và tinh tế nhất.

CHI NHÁNH CÔNG TY NEO DORIC VIỆT NAM cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt quá trình của dự án.