Thương mại

Chi nhánh Công ty Neo Doric Việt Nam chúng tôi hoạt động kinh doanh thương mại như: Các sản phẩm nội thất, hàng decor, vật liệu trang trí...
 
- Kinh doanh nguyên vật liệu, thiết bị điện
 
- Dịch vụ khách sạn, ăn uống, vui chơi, giải trí.
 
- Xuất nhập khẩu hàng hóa
 
Chi nhánh Công ty Neo  Doric Việt Nam có bề dầy kinh nghiệm, có trình độ tổ chức quản lý và điều hành công việc hiệu quả, chuyên nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng và hoàn thiện nội thất
 
Công ty có đội ngũ chuyên viên có năng lực, có trình độ chuyên mô cao, nhiệt tình và nghiêm túc, có kinh nghiệm tổ chức, quản lý và điều hành ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của công việc, đủ khả năng triển khai những dự án lớn với yêu cầu và chất lượng cao.